Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 29.06.2010
Дата публікації 01.07.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Городище-Пустоварівський цукровий завод"
Юридична адреса* 09310, Київська обл., Володарський р-н, с. Городище-Пустоварівське, вул. Леніна, 53
Керівник* Моренко Микола Миколайович - Голова правління. Тел: 0446957989
E-mail* gorpustcz@tovmrc.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРIВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00372428
1.4. Місцезнаходження емітента
09310 КИЇВСЬКА ОБЛ., ВОЛОДАРСЬКИЙ Р-Н, С.ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРIВСЬКЕ Ленiна, 51
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
04469 5-79-89 5-81-22
1.6. Електронна поштова адреса емітента
00372428@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
http://www.stockmarket.gov.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.
Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Моренко Микола Миколайович (Паспорт: серія СМ номер 247423 виданий 04.02.2000 р. Тетіївським РВГУ МВС України), яка займала посаду Голова Правління, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 9 років.
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Романчук Надiя Петрiвна (Паспорт: серія СМ номер 249560 виданий 03.10.2000 р. Володарський РВГУ МВС України), яка займала посаду Член правлiння, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Коваль Микола Костянтинович (Паспорт: серія СМ номер 094377 виданий 30.04.1999 р. Володарський РВГУ МВС України), яка займала посаду Член правлiння, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,561%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Погорiлий Анатолiй Петрович (Паспорт: серія АА номер 575865 виданий 04.12.1997 р. Борнадовським РВ УМВС України у Вінницькій області), яка займала посаду Член Правління, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Котюк Галина Iванiвна (Паспорт: серія СМ номер 287563 виданий 15.09.2000 р. Тетіївським РВГУ МВС України), яка займала посаду Член Правління, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Моренко Микола Миколайович (Паспорт: серія СМ номер 247423 виданий 04.02.2000 р. Тетіївським РВГУ МВС України), призначена на посаду Голова Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ВАТ "Цукровий завод iм.Т.Г.Шевченко",головний iнженер.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Романчук Надiя Петрiвна (Паспорт: серія СМ номер 249560 виданий 03.10.2000 р. Володарський РВГУ МВС України), призначена на посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ВАТ "Городище пустоварiвський цукровий завод", головний бухгалтер.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Коваль Микола Костянтинович (Паспорт: серія СМ номер 094377 виданий 30.04.1999 р. Володарський РВГУ МВС України), призначена на посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,561%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ВАТ "Городище пустоварiвський цукровий завод", заступник директора
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 142489 акцій.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Пігулевський Віктор Георгійович (Паспорт: серія СК номер 761233 виданий 26.06.1999 р. Володарським РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Головний інженер ВАТ "Городище пустоварiвський цукровий завод".
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зорів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Котюк Галина Iванiвна (Паспорт: серія СМ номер 287563 виданий 15.09.2000 р. Тетіївським РВГУ МВС України), призначена на посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ВАТ "Городище пустоварiвський цукровий завод", начальник ВПiЗ.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Кравчук Сергiй Дмитрович (Паспорт: серія СМ номер 823638 виданий 21.05.1998 р. Мінським РУ ГУ МВС України м.Київ), яка займала посаду Голова Спостережної ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,009%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Євстратов Михайло Аркадiйович (Паспорт: серія СО номер 057363 виданий 19.01.1999 р. Жовтневим РУ ГУ МВС України), яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Гавриленко Микола Мефодiйович (Паспорт: серія СН номер 470656 виданий 25.03.1997 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Кравчук Сергiй Дмитрович (Паспорт: серія СМ номер 823638 виданий 21.05.1998 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Голова Спостережної ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,009%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ТОВ"Галс-К ЛТД", комерцiйний директор.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2301 акцій.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Євстратов Михайло Аркадiйович (Паспорт: серія СО номер 057363 виданий 19.01.1999 р. Жовтневим РУ ГУ МВС України), призначена на посаду Член Спостережної ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ТОВ"Галс-К ЛТД", заступник генерального директора.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Гавриленко Микола Мефодiйович (Паспорт: серія СН номер 470656 виданий 25.03.1997 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ТОВ "Галс К-ЛТД", заступник директора.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Вайспапір Вадим Аркадійович (Паспорт: серія СО номер 921718 виданий 30.11.2002 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Член Спостережної ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: голова Ради засновникiв ТОВ "Галс-К Лтд" .
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:0 акцій.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Гавриленко Володимир Миколайович (Паспорт: серія СН номер 181537 виданий 29.03.1996 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Член Спостережної ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник директора ТОВ "Галс К-ЛТД".
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зорів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Чопівський Василь Миколайович (Паспорт: серія СК номер 134255 виданий 24.06.1996 р. Вололарським РВ ГУ МВС України в Київській області),
призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ТОВ «Гопак», Директор.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:0 акцій.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Чумак Андрiй Миколайович (Паспорт: серія СН номер 188145 виданий 17.04.1998 р. Мiнським РУГУ МВС України м.Києва), призначена на посаду
Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: механік ВАТ "Городище-Пустоварівський бурякорадгосп".
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Кучер Надiя Василiвна (Паспорт: серія СО номер 307136 виданий 24.12.1999 р. Залiзничним РУГУ МВС України м.Київ), яка займала посаду Голова
Ревізійної комісії, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Куцевол Оксана Миколаївна (Паспорт: серія СК номер 360475 виданий 21.11.1996 р. Білоцерківським РВГУ МВС України), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Задерій Олександр Романович (Паспорт: серія СО номер 132777 виданий 23.03.1999 р. Мінським РУ ГУ МВС України), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Кучер Надiя Василiвна (Паспорт: серія СО номер 307136 виданий 24.12.1999 р. Залiзничним РУГУ МВС України м.Київ), призначена на посаду
Голова Ревізійної комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: бухгалтер Товариства.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Агапкін Віктор Олександрович (Паспорт: серія МЕ номер 678337 виданий 03.08.2005 р. Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на
посаду Член Ревізійної комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Галс-К, аудитор.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 29.06.2010 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 29.06.2010 р. (Протокол №1 від 29.06.2010р.)
Посадова особа Троценко Олександр Миколайович (Паспорт: серія СН номер 052008 виданий 15.12.1995 р. Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена
на посаду Член Ревізійної комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Галс-К, аудитор.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2.
Голова Правління Моренко Микола Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М. П.
(дата)

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Моренко Микола Миколайович