Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 24.04.2013
Дата публікації 25.04.2013 11:19:23
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Городище-Пустоварівський цукровий завод"
Юридична адреса* 09310, Київська обл., Володарський р-н, с. Городище-Пустоварівське, вул. Леніна, 53
Керівник* Моренко Микола Миколайович - Голова правління. Тел: 0446957989
E-mail* gorpustcz@tovmrc.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою (протокол №2/2013 від 24.04.2013р.)
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради №2/2013 від 24.04.2013р. Посадова особа Котелянець Галина Іванівна, призначена на посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Начальник ТЕЦ ПАТ «Городище – Пустоварівський цукровий завод» Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою (протокол №2/2013 від 24.04.2013р.)
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради №2/2013 від 24.04.2013р. Посадова особа Коваль Микола Костянтинович, яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,5612%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою (протокол № 2/2013 від 24.04.2013р.)
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради № 2/2013від 24.04.2013р. Посадова особа Пiгулевський Вiктор Георгiйович, яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,5613%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою (протокол №2/2013 від 24.04.2013р.)
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради №2/2013 від 24.04.2013р. Посадова особа Романчук Надiя Петрiвна, яка займала посаду Член Правління, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою (протокол №2/2013 від 24.04.2013р.)
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради №2/2013 від 24.04.2013р. Посадова особа Котюк Галина Iванiвна, яка займала посаду Член Правління, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою (протокол №2/2013 від 24.04.2013р.)
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради №2/2013 від 24.04.2013р. Посадова особа Моренко Микола Миколайович, яка займала посаду Голова Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою (протокол №2/2013від 24.04.2013р.)
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради №2/2013 від 24.04.2013р. Посадова особа Моренко Микола Миколайович, призначена на посаду Голова Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ВАТ "Цукровий завод iм.Т.Г.Шевченко",головний iнженер. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою (протокол №2/2013від 24.04.2013р.)
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради №2/2013 від 24.04.2013р. Посадова особа Пiгулевський Вiктор Георгiйович, призначена на посаду Член Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,5613%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Начальник ремонтного цеху ВАТ «Городище - Пустоварiвський цукровий завод». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 142489 акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою (протокол №2/2013від 24.04.2013р.)
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради №2/2013 від 24.04.2013р. Посадова особа Романчук Надiя Петрiвна, призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ВАТ "Городище пустоварiвський цукровий завод", бухгалтер. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою (протокол №2/2013від 24.04.2013р.)
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради №2/2013 від 24.04.2013р. Посадова особа Котюк Галина Iванiвна, призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ВАТ "Городище пустоварiвський цукровий завод", начальник ВПiЗ. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Моренко Микола Миколайович