Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 23.04.2013
Дата публікації 25.04.2013 11:51:55
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Городище-Пустоварівський цукровий завод"
Юридична адреса* 09310, Київська обл., Володарський р-н, с. Городище-Пустоварівське, вул. Леніна, 53
Керівник* Моренко Микола Миколайович - Голова правління. Тел: 0446957989
E-mail* gorpustcz@tovmrc.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2013 року

Місце проведення загальних зборів акціонерів: 09310, с. Городище – Пустоварівське, Володарський р-н, Київська обл., вул. Леніна,53, кімната № 1 (2 –й поверх)

Час проведення зборів: 12 год. 00 хв.

Перелік питань денного, рішення з яких прийняті загальними зборами:
Питання № 1: Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів.
Проект рішення: Обрати Романчук Н.П. – Головою лічильної комісії, Крижову Д.М., Савченко Ю.І. – членами лічильної комісії.
Затвердити наступний порядок проведення зборів Зборів:
- основна доповідь – до 20 хвилин;
- співдоповіді – 5 хвилин;
- виступи в дебатах – 5 хвилин;
- відповіді на запитання – 5 хвилин.
- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.
Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно.
Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.
Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі.
Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форми яких затверджені рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 1/2013 від 25.02.2013 року).
Питання № 2: Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2012 році.
Питання № 3: Звіт Наглядової Ради за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.
Питання № 4: Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
Питання № 5: Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р., розподіл прибутку і збитків.
Проект рішення: Розподілити прибуток, отриманий Товариством в 2012 році наступним чином: 25 000 грн. 00 коп. направити на розвиток виробництва та господарської діяльності Товариства.
Питання № 6: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 р. та прийняття рішення про вчинення значних правочинів і про попереднє схвалення значних правочинів.
Проект рішення: Затвердити основні напрямки господарської діяльності Товариства на 2013 рік. Схвалити попередньо значний правочин по придбанню природного газу на загальну орієнтовну суму 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) гривень, а також інші значні правочини, які необхідно буде вчинити протягом 2013 року з метою забезпечення стабільної господарської та виробничої діяльності Товариства.
Питання № 7: Про відкликання членів Наглядової Ради Товариства.
Проект рішення: Відкликати із посади Голови Наглядової ради Товариства Кравчука С.Д. у зв’язку із закінченням строку його повноважень. Відкликати із посад членів Наглядової ради Товариства Гавриленко М.М., Євстратова М.А., Вайспапіра В.А., Гавриленко В.М., Чумака А.М., Чопівського В.М. у зв’язку із закінченням строку їх повноважень.
Питання № 8: Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
Проект рішення: Відбувається кумулятивне голосування.
Питання № 9: Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Відкликати з посад Голову та членів Ревізійної комісії Товариства Кучер Надію Василівну, Агапкіна Віктора Олександровича, Троценко Олександра Миколайовича у зв’язку із закінченням строку їх повноважень.
Питання № 10: Про обрання членів Ревізійної комісії.
Проект рішення: Відбувається кумулятивне голосування.
Питання № 11: Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
Проект рішення: Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Доручити Голові Загальних Зборів акціонерів Товариства Моренко М.М. підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Результати голосування з питань порядку денного:
Голосування з питання № 1: Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів.
Рішення:
1.1. Обрати Романчук Н.П. – Головою лічильної комісії, Крижову Д.М., Савченко Ю.І. – членами лічильної комісії.
1.2. Затвердити наступний порядок проведення зборів Зборів:
- основна доповідь – до 20 хвилин;
- співдоповіді – 5 хвилин;
- виступи в дебатах – 5 хвилин;
- відповіді на запитання – 5 хвилин.
- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.
Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно.
Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.
Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі.
Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форми яких затверджені рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 1/2013 від 25.02.2013 року).
Результати голосування:
«За» - 20359212 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих голосів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів .
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів
Рішення прийнято.

Голосування з питання № 2: Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Рішення: Затвердити звіт Правління про результати господарської діяльності Товариства у 2012 році.
Результати голосування:
«За» - 20359212 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих голосів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів .
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів
Рішення прийнято.

Голосування з питання № 3: Звіт Наглядової Ради за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
Результати голосування:
«За» - 20359212 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих голосів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів .
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів
Рішення прийнято.

Голосування з питання № 4: Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
Результати голосування:
«За» - 20359212 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих голосів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів .
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів
Рішення прийнято.

Голосування з питання № 5: Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р., розподіл прибутку і збитків.
Рішення: Розподілити прибуток, отриманий Товариством в 2012 році наступним чином: 25 000 грн. 00 коп. направити на розвиток виробництва та господарської діяльності Товариства.
Результати голосування:
«За» - 20325888 голосів, що становить 99,836% всіх зареєстрованих голосів;
«Проти» - 33324 голосів, що становить 0,164% всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів .
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів
Рішення прийнято.

Голосування з питання № 6: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 р. та прийняття рішення про вчинення значних правочинів і про попереднє схвалення значних правочинів.
Рішення: Затвердити основні напрямки господарської діяльності Товариства на 2013 рік.
Схвалити попередньо значний правочин по придбанню природного газу на загальну орієнтовну суму 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) гривень, а також інші значні правочини, які необхідно буде вчинити протягом 2013 року з метою забезпечення стабільної господарської та виробничої діяльності Товариства.
Результати голосування:
«За» - 20287263 голосів, що становить 99,6466% всіх зареєстрованих голосів;
«Проти» - 38625 голосів, що становить 0,1897% всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 33324 голосів, що становить 0,1637% всіх зареєстрованих голосів .
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів
Рішення прийнято.

Голосування з питання № 7: Про відкликання членів Наглядової Ради Товариства.
Рішення: Відкликати із посади Голови Наглядової ради Товариства Кравчука С.Д. у зв’язку із закінченням строку його повноважень.
Відкликати із посад членів Наглядової ради Товариства Гавриленко М.М., Євстратова М.А., Вайспапіра В.А., Гавриленко В.М., Чумака А.М., Чопівського В.М. у зв’язку із закінченням строку їх повноважень.
Результати голосування:
«За» - 20359212 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих голосів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів .
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів
Рішення прийнято.

Голосування з питання № 8: Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
Рішення: Обрати до складу Наглядової Ради Товариства Кравчука Сергія Дмитровича, Вайспапіра Вадима Аркадійовича, Гавриленко Володимира Миколайовича, Чумака Анатолія Миколайовича.
Затвердити умови цивільно-правових договорів з Кравчуком С.Д., Вайспапіром В.А., Гавриленко В.М., Чумаком А.М., та доручити голові Правління Товариства до 01.05.2013 року підписати з Кравчуком С.Д., Вайспапіром В.А., Гавриленко В.М., Чумаком А.М. від імені Товариства цивільно-правові договори на затверджених Зборами умовах.
Результати голосування:
В результаті голосування голоси серед кандидатів розподілилися наступним чином:
1) Кравчук Сергій Дмитрович – 20295258
2) Вайспапір Вадим Аркадійович – 20295258
3) Гавриленко Володимир Миколайович – 20295258
4) Чумак Анатолій Миколайович – 20421018
5) Олійник Іна Станіславівна – 0
3 бюлетені для голосування визнані лічильною комісією недійсними.
Відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
Обраними до складу Наглядової Ради вважаються Кравчук Сергій Дмитрович, Вайспапір Вадим Аркадійович, Гавриленко Володимир Миколайович, Чумак Анатолій Миколайович.

Голосування з питання № 9: Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
Рішення: Відкликати з посад Голову та членів Ревізійної комісії Товариства Кучер Надію Василівну, Агапкіна Віктора Олександровича, Троценко Олександра Миколайовича у зв’язку із закінченням строку їх повноважень.
Результати голосування:
«За» - 20359212 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих голосів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів .
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів
Рішення прийнято.

Голосування з питання № 10: Про обрання членів Ревізійної комісії.
Рішення: Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства Кучер Надію Василівну, Агапкіна Віктора Олександровича, Горяінова Віктора Володимировича.
Результати голосування:
В результаті голосування голоси серед кандидатів розподілилися наступним
чином:
1) Кучер Надія Василівна - 20387235
2) Агапкін Віктор Олександрович – 20285886
3) Горяінов Віктор Володимирович – 20285886
4) Троценко Олександр Миколайович - 0
4 бюлетені для голосування визнані лічильною комісією недійсними.
Відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства ввжаються Кучер Надія Василівна, Агапкін Віктор Олександрович, Горяінов Віктор Володимирович.

Голосування з питання № 11: Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
Рішення: Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Доручити Голові Загальних Зборів акціонерів Товариства Моренко М.М. підписати нову редакцію Статуту Товариства.
Результати голосування:
«За» - 20359212 голосів, що становить 100% всіх зареєстрованих голосів;
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів;
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% всіх зареєстрованих голосів .
«Не голосували» - 0 голосів, що становить 0 % всіх зареєстрованих голосів
Рішення прийнято.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Моренко Микола Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.04.2013
(дата)